Habitushusene vægter den sundhedsfaglige omsorg

--

Det pædagogiske grundsyn i Habitushusene er, at mennesker gør det godt, hvis de kan. Som botilbud for udviklingsforstyrrede borgere er det Habitushusenes ansvar at hjælpe borgerne til at være i de rammer, hvor det er muligt for dem, at gøre det så godt, som de kan. Desværre hænder det ofte, at det sundhedsfaglige aspekt af professionel pleje bliver negligeret, når man taler om, hvad omsorgssektoren skal kunne.

I Habitushusene ved vi, at ingen pædagogiske interventioner vil være meningsfulde, hvis ikke de sker i et stærkt samarbejde med det professionelle sundhedspersonale. De mennesker, der bor i Habitushusene, har individuelle behov for sundhedsfaglig støtte. Det er derfor personalets job at sørge for, at de får det, så kan leve bedst mulige liv.

Pædagogik og sundhedsfaglighed går hånd i hånd hos Habitushusene

Habitushusene vægter derfor altid det sundhedsfaglige område ligeså højt som det pædagogiske i vores arbejde med udviklingsforstyrrede borgere. Den vægtning, mener vi, er den eneste, der giver mening, for at hjælpe borgerne til at minimere deres problemskabende adfærd og maksimere deres livsglæde.

Det er vigtigt for Habitushusene at anskue de borgere, vi arbejder med, som hele mennesker, der har både styrker og svagheder, der skal bakkes op om i alle elementer af deres liv. De borgere hvis interesser, Habitushusene varetager, kommer altid først, og det er derfor essentielt at de lever liv uden smerter og andre fysiske gener.

Ligesom Habitushusene altid arbejder systematiseret med vores pædagogiske arbejde, arbejder vi også altid systematiseret med det sundhedsfaglige. Det er nødvendigt at få de to fagområder til at spille sammen og understøtte hinanden for at få mest muligt ud af de kvaliteter, som begge fagområder kan tilbyde den enkelte borger på vores botilbud.

Det sundhedsfaglige team spiller en vigtig rolle i Habitushusene

Habitushusenes sundhedsfaglige team, der består af sygeplejersker, hjælper til med at sikre, at borgerne trives og får den rigtige behandling, hvad end det omhandler kroniske eller akutte sygdomme. Derudover hjælper de til med at sikre, at Habitushusene systematisk får journaliseret og dokumenteret alle sundhedsfaglige interventioner på den rette måde, så alt relevant information om alle vores borgere altid bliver opbevaret korrekt.

I praksis er det Habitushusenes sundhedsfaglige team, som hele organisationen kan søge hjælp hos, når de har brug for sundhedsfaglige vurderinger på de enkelte borgere i hvert Habitushus.

Det er vigtigt, at der er mulighed for at tage hånd om alle aspekter af livet for de borgere, der bor i Habitushusene. På den måde kan vi nemlig yde den bedste støtte. Helhedsaspektet ved mennesker er altid centralt for os i Habitushusene, når vi forsøger at skabe rammer for udviklingsforstyrrede borgere, hvor de kan være de bedste udgaver af sig selv.

--

--

HabitusHusene - HabitusHuset Bosted
0 Followers

Specialpædagogiske botilbud og dagstilbud til udviklingsforstyrrede unge. Find os på https://habitus.dk/